Σε συνέχεια της από 8 Ιανουαρίου 2020 Ανακοίνωσης και κατόπιν της αποκατάστασης των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν, σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας έως αύριο Τρίτη 14.1.2020, προκειμένου να συμπληρώσετε στην υποεφαρμογή “Διαχείριση Κατάστασης Θέσεων” του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα σας την κατάσταση των θέσεων που έχετε προκηρύξει στον Β’ Κύκλο κινητικότητας του 2018 ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας κάλυψης της κάθε θέσης ως ακολούθως:

α) Για τις θέσεις που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης του υπαλλήλου ως “Καλυμμένη”,

β) Για τις θέσεις, όπου η διαδικασία μετάταξης πρόκειται να ολοκληρωθεί αλλά εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο ως “Δεσμευμένη” με αιτιολογία “Λόγω προκήρυξης για μετάταξη” και

γ) Για τις θέσεις,  για τις οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόκειται τελικώς να καλυφθούν ως “Κενή”.

Παρακαλείσθε να έχετε ολοκληρώσει την εν λόγω διαδικασία, που αφορά μόνο τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στο Β’ κύκλο του 2018, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14.1.2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλείσθε για την επικοινωνία με τα κάτωθι τηλέφωνα:

213.131.- 3133, -3147 -3371, 3372, 3374, 3375, 3365, 3201.

Παρακαλούνται οι φορείς που είχαν προκηρύξει  θέσεις στον Β’ Κύκλο κινητικότητας του 2018 να συμπληρώσουν από την υποεφαρμογή “Διαχείριση Κατάστασης Θέσεων” στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του φορέα τους την κατάσταση των θέσεων αυτών ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας κάλυψης της κάθε θέσης ως ακολούθως:

α) Για τις θέσεις που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης του υπαλλήλου ως “Καλυμμένη”,

β) Για τις θέσεις όπου η διαδικασία μετάταξης πρόκειται να ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο ως “Δεσμευμένη” με αιτιολογία “Λόγω προκήρυξης για μετάταξη”

και

γ) Για τις θέσεις, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόκειται τελικώς να καλυφθούν ως “Κενή”.

 

Παρακαλείσθε να έχετε ολοκληρώσει την εν λόγω διαδικασία, που αφορά μόνο τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στο Β’ κύκλο του 2018, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι έως τις 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59 καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2019 να προβούν στον έλεγχο των προϋποθέσεων των παρ. 2-4 του άρθρου  4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύουν και όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 4647/2019.  

Προς Διαχειριστές Ψηφιακών Οργανογραμμάτων:

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα όπου δεν μπορούσατε να ορίσετε τον "Τύπο Θέσης" σε όσες θέσεις ήταν δεσμευμένες από κάποιο κύκλο κινητικότητας, αποκαταστάθηκε και πλέον μπορείτε να ολοκληρώσετε τον ορισμό του τύπου σε όλες τις θέσεις προσωπικού και να οριστικοποιήσετε το οργανόγραμμα του φορέα σας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη