Σε συνέχεια της από 11/1/2021 Ανακοίνωσης σχετικά με τη διόρθωση του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ελέγχου  των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΚ - Κύκλου 2020,  σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια διόρθωσης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, όσα αιτήματα υποβλήθηκαν για διόρθωση  κατόπιν της από 11/1/2021 οδηγίας που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα τεθούν στο ΑΡΧΕΙΟ, καθώς η εν λόγω διόρθωση δεν επηρεάζει την περαιτέρω πορείας της αίτησης των ενδιαφερομένων.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών, αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 6 του ν. 4440/2016 «12. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου».

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων και αιτημάτων των φορέων για διόρθωση του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των προϋποθέσεων κινητικότητας του ν. 4440/2016,

σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα:

  1. Θα αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έγγραφο με ΘΕΜΑ «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ν. 4440/2016», υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών, με παράθεση αναλυτικών στοιχείων της αίτησης και ιδίως και τον κωδικό αυτής, καθώς και αιτιολογία για την αναγκαιότητα της διόρθωσης, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί νομίμως στη διόρθωση.

2. Το ως άνω έγγραφο θα αποστέλλεται υποχρεωτικά και σε όλους τους φορείς, στους οποίους είχε δηλώσει ενδιαφέρον για μετακίνηση ο υπάλληλος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτηση κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών της Υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ παρατείνεται έως και τις 10/01/2021. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να συμπληρώσουν τη βαθμολογία και να υποβάλουν οριστικά τις εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/4-12-2020 (ΑΔΑ: Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ) εγκυκλίου. Υπενθυμίζεται, ότι τυχόν υποβολή των στοιχείων της συνέντευξης στο προηγούμενο στάδιο δεν συνεπάγεται οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης ακόμα κι αν ο Αξιολογητής Α’ είχε προβεί σε συμπλήρωση της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι Αξιολογητές Α’ έχουν δυνατότητα να υποβάλουν βαθμολογία στα κριτήρια αξιολόγησης ακόμα κι αν δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης. 

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί οριστικά η βαθμολογία θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Α’ στο στάδιο του Αξιολογητή Β’.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/671/22908/18.12.2020 (ΑΔΑ ΩΓΡΣ46ΜΤΛ6-ΥΗΚ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, υπενθυμίζεται ότι έως και τις 31.12.2020 οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους και για κάθε μια αίτηση καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία «Έλεγχος Φορέα Προέλευσης» και «Παρατηρήσεις Ελέγχου Φορέα Προέλευσης».

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις υπαλλήλων που  έχουν αιτηθεί  και απόσπαση και μετάταξη, ωστόσο κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων διαπιστώνεται κώλυμα ως προς ενός είδους μετακίνηση, πχ. για την απόσπαση, οι αρμόδιοι χρήστες θα επιλέγουν «Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης», αλλά απαραιτήτως στο πεδίο Παρατηρήσεις θα αναγράφονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις ως προς την «μερική» έγκριση (π.χ. έγκριση αιτήματος για μετάταξη, όχι για απόσπαση, λόγω μη συμπλήρωσης διετίας από  προηγούμενη απόσπαση).

Συνακόλουθα και ειδικά στις περιπτώσεις υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι οποίοι  έχουν αιτηθεί και απόσπαση και μετάταξη, εφόσον δεν παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, οι αρμόδιοι χρήστες θα επιλέγουν και πάλι «Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης», αλλά απαραιτήτως στο πεδίο Παρατηρήσεις θα αναγράφεται ότι το αίτημα εγκρίνεται μόνο για απόσπαση.

Σας ενημερώνουμε ότι από 14/12/2020 έως 31/12/2020, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να συμπληρώσουν τη βαθμολογία και να υποβάλουν οριστικά τις εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/4-12-2020 (ΑΔΑ: Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ) εγκυκλίου.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη