Κατόπιν σχετικών αιτημάτων Υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (https://hr.apografi.gov.gr) θα ανοίξει ξανά την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 από 09.00 έως 15.00 για τυχόν συμπληρώσεις, τροποποιήσεις καταχωρήσεων.

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που πρέπει να εισαχθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της κινητικότητας, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτημάτων των υπηρεσιών για την πλήρωση κενών θέσεων με μετάταξη και την κάλυψη αναγκών με απόσπαση για τον Β’ Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018 παρατείνεται έως και την Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου 2018.
 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αξιολόγηση, η ειδική αναφορά «Εισαγωγή αριθμού έντυπων αξιολογήσεων» στην οποία έχουν πρόσβαση οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού μέσω της μικροεφαρμογής Στατιστικά», παραμένει διαθέσιμη για την καταχώριση του συνολικού αριθμού των εκθέσεων αξιολόγησης που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή για τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους. (σχετική η εγκύκλιος  με αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/ 46  /οικ. 26897/24-07-2018 «Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017» ΑΔΑ: 78ΔΡ465ΧΘΨ-ΜΡΒ).

Κατόπιν σημαντικού αριθμού αιτημάτων των φορέων δεδομένου του ιδιαίτερου φόρτου που σημειώθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής αξιολόγησης κατά τις δύο τελευταίες ημέρες υποβολής των εκθέσεων από τους Β’ Αξιολογητές και προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον διοικητική επιβάρυνση στις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, η λειτουργικότητα της εφαρμογής για το στάδιο του Β’ Αξιολογητή  θα παραμείνει ενεργή από την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 έως και την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.

Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να ενημερώσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους υπαλλήλους - Αξιολογητές Β’ αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης  εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Διαβάστε περισσότερα: Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους...
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη