Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης.

Μηνιαία Στοιχεία Σεπτεμβρίου 2019 Ελληνικά Αγγλικά
Συνολικά Στοιχεία ανά μήνα για το έτος 2019 Ελληνικά Αγγλικά
Στοιχεία Προσλήψεων - Αποχωρήσεων 2019 Ελληνικά Αγγλικά

 

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 καθώς και στοιχεία προηγούμενων ετών.

Για λόγους υποβοήθησης των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, η εφαρμογή «Αξιολόγηση» θα παραμείνει ενεργή για τον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2019, στις 23.59.

Σας ενημερώνουμε για την επέκταση της εφαρμογής με νέες λειτουργίες.

Σχετική η αρ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ : 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Ενεργή η εφαρμογή της Αξιολόγησης για τον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Σχετική η αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/3/οικ.33944/2-10-2019 (ΑΔΑ : 9053465ΧΘΨ-2ΒΕ) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη