Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για τη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους και για την υποβολή των ανώνυμων ερωτηματολογίων αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-9-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ) εγκυκλίου.

Παρακαλούνται οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού όπως μεριμνήσουν για την οργάνωση της υποβολής των ανώνυμων ερωτηματολογίων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για τη συμπλήρωση των στοιχείων της διεξαγωγής ηλεκτρονικής αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-7-2020 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκυκλίου

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία εγκρίσεως αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων 2021, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/28-08-2020 (ΑΔΑ: 61ΦΓ46ΜΤΛ6-ΟΞ5) εγκυκλίου, μέχρι και τις 09-09-2020.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη