Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 οι σχετικές με την αξιολόγηση ενέργειες  στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα διενεργηθούν από 14 Μαρτίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019

 1. Κατά το χρονικό διάστημα από  14 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2019, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2018. 
 2. Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019 ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης  που τον αφορούν.
 3. Κατά το χρονικό διάστημα από 6 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος.
 4. Κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 30 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική Εγκύκλιο.

Οι οργανικές θέσεις κατανέμονται σύμφωνα με την απόφαση κατανομής εκεί που ανήκουν (π.χ. η θέση ΠΕ Διοικητικού που καλύπτεται από υπάλληλο που ασκεί χρέη προϊσταμένου Δ/νσης θα αναρτάται κάτω από τη μονάδα «Διεύθυνση»).

Οι θέσεις που καλύπτονται από υπαλλήλους που ασκούν χρέη προϊστάμενου θα μένουν χωρίς περίγραμμα.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), όπως προβλέπεται στο ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο δεύτερος κύκλος της διαδικασίας για το 2018, σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του συστήματος η ένταξη όλων των φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και η σύνταξη Ειδικών Περιγραμμάτων για όλες τις οργανικές θέσεις που εμφανίζονται σε κάθε φορέα εφαρμόζοντας την μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό και έχει αποτυπωθεί σε εγκυκλίους.

Δείτε την σχετική Εγκύκλιο.

Εγχειρίδιο χρήσης για τον έλεγχο των αιτήσεων μετακίνησης από τους Φορείς Υποδοχής

Δείτε ΕΔΩ το Εγχειρίδιο με περιεχόμενα:

 1. Είσοδος στην εφαρμογή
 2. Απόδοση Ρόλου
 3. Έλεγχος Αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής
 4. Εφαρμογή «Διαχείριση Κινητικότητας»
  • Εφαρμογή «Αιτήσεις Μετακίνησης»
  • Εφαρμογή «Διαχείριση Κινητικότητας»
 5. Στάδιο 7 – Ολοκλήρωση μετατάξεων
 6. Εφαρμογή Στατιστικά
  • 1η Αναφορά- Αιτήσεις ανά θέση
  • 2η Αναφορά- Στοιχεία Αιτούντων

Στην στατιστική αναφορά "Στοιχεία αιτούντων" προστέθηκαν όλα τα πεδία τα αίτησης καθώς επίσης και το αποτέλεσμα του ελέγχου του Φορέα Προέλευσης.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη