Ανακοινώσεις

Υπενθυμίζεται ότι, το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους συμπληρώνεται σε έντυπη μορφή και υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου. Παρακαλούνται οι οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού για την οργάνωση της διαδικασίας υποβολής του εντύπου έτσι ώστε αυτή να έχει ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας κατά την οποία ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, δηλαδή από 15 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019 , προκειμένου στις 6 Μαΐου 2019, ημερομηνία κατά την οποία εκκινεί η προθεσμία του Αξιολογητή Α΄, τα συμπληρωμένα έντυπα να έχουν διαβιβαστεί από τη Δ/νση Διοικητικού/ Προσωπικού στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Το έντυπο του οποίου η μορφή και το περιεχόμενο καθορίστηκε με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018 ΥΑ, είναι διαθέσιμο στη διαδρομή Αξιολόγηση - > Έντυπα αξιολόγησης.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη