Ανακοινώσεις

Ενεργή η εφαρμογή της Αξιολόγησης για τον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Σχετική η αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/3/οικ.33944/2-10-2019 (ΑΔΑ : 9053465ΧΘΨ-2ΒΕ) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη