Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για την επέκταση της εφαρμογής με νέες λειτουργίες.

Σχετική η αρ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ : 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη