Ανακοινώσεις

Προς Διαχειριστές Ψηφιακών Οργανογραμμάτων:

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα όπου δεν μπορούσατε να ορίσετε τον "Τύπο Θέσης" σε όσες θέσεις ήταν δεσμευμένες από κάποιο κύκλο κινητικότητας, αποκαταστάθηκε και πλέον μπορείτε να ολοκληρώσετε τον ορισμό του τύπου σε όλες τις θέσεις προσωπικού και να οριστικοποιήσετε το οργανόγραμμα του φορέα σας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη