Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της από 8 Ιανουαρίου 2020 Ανακοίνωσης και κατόπιν της αποκατάστασης των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν, σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας έως αύριο Τρίτη 14.1.2020, προκειμένου να συμπληρώσετε στην υποεφαρμογή “Διαχείριση Κατάστασης Θέσεων” του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα σας την κατάσταση των θέσεων που έχετε προκηρύξει στον Β’ Κύκλο κινητικότητας του 2018 ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας κάλυψης της κάθε θέσης ως ακολούθως:

α) Για τις θέσεις που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης του υπαλλήλου ως “Καλυμμένη”,

β) Για τις θέσεις, όπου η διαδικασία μετάταξης πρόκειται να ολοκληρωθεί αλλά εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο ως “Δεσμευμένη” με αιτιολογία “Λόγω προκήρυξης για μετάταξη” και

γ) Για τις θέσεις,  για τις οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόκειται τελικώς να καλυφθούν ως “Κενή”.

Παρακαλείσθε να έχετε ολοκληρώσει την εν λόγω διαδικασία, που αφορά μόνο τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στο Β’ κύκλο του 2018, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14.1.2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλείσθε για την επικοινωνία με τα κάτωθι τηλέφωνα:

213.131.- 3133, -3147 -3371, 3372, 3374, 3375, 3365, 3201.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη