Ανακοινώσεις

Προσλήψεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες που προσλαμβάνουν προσωπικό για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ότι η εισαγωγή του στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου θα γίνει με τον εξής τρόπο:

  1. Εργασιακή Σχέση:

Εάν το προσωπικό βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό: «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Εάν το προσωπικό δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό: «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ/ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ»

  1. Κατηγορία Προσωπικού:

«ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ»

  1. Εγκριτική Απόφαση:

«ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με διάρκεια απασχόλησης 4, 6, 12 και 24 μήνες.

και πηγή χρηματοδότησης είτε «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», είτε «ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ» κατά περίπτωση.

Εάν το προσωπικό που θα προσληφθεί έχει διάρκεια απασχόλησης διαφορετική από τις διαθέσιμες επιλογές, θα επιλεγεί η κοντινότερη χρονικά και μετά θα αλλάξει η ημερομηνία λήξης στα στοιχεία του υπαλλήλου, γιατί η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την ημερομηνία λήξης και πρέπει να διορθωθεί.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη