Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών συνεπεία των αυστηρών προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού COVID 19, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και τη συμπλήρωση των βασικών σημείων αυτής στη φόρμα αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 έως και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ) εγκυκλίου.

Επισημαίνεται ότι μέχρι την ως άνω προθεσμία, όλοι οι Αξιολογητές Α’ έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τα στοιχεία της συνέντευξης ή την ειδική αιτιολογία μη πραγματοποίησης αυτής. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων συνέντευξης, ακόμα κι αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η συμβουλευτική συνέντευξη, δεν θα επιτρέπεται από το σύστημα να προχωρήσει ο Αξιολογητής Α’ σε οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης στο επόμενο στάδιο.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η υποβολή των στοιχείων της συνέντευξης δεν συνεπάγεται οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης ακόμα κι αν ο Αξιολογητής Α’ έχει προβεί και σε συμπλήρωση της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι η συμβουλευτική συνέντευξη με τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει κάθε Αξιολογητής Α' πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη