Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της από 11/1/2021 Ανακοίνωσης σχετικά με τη διόρθωση του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ελέγχου  των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΚ - Κύκλου 2020,  σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια διόρθωσης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, όσα αιτήματα υποβλήθηκαν για διόρθωση  κατόπιν της από 11/1/2021 οδηγίας που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα τεθούν στο ΑΡΧΕΙΟ, καθώς η εν λόγω διόρθωση δεν επηρεάζει την περαιτέρω πορείας της αίτησης των ενδιαφερομένων.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών, αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 6 του ν. 4440/2016 «12. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου».

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη