Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταχώρηση και οριστικοποίηση των ορισμών αξιολόγησης  της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15/οικ. 13594/2.7.2021 (ΑΔΑ: 63ΤΜ46ΜΤΛ6-ΜΨ1) Εγκύκλιο, παρατείνεται έως την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχο, την ενημέρωση και οριστικοποίηση των εγγραφών αξιολόγησης το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη