1) Πότε θα είναι διαθέσιμες προς εκτύπωση οι ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης;
Η δυνατότητα εκτύπωσης των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης θα δοθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών : του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, της εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων και της αυτόματης επισήμανσης των εκθέσεων αξιολόγησης ως οριστικοποιημένων και μη.
2) Πότε μια ηλεκτρονική έκθεση αξιολόγησης είναι μη έγκυρη;
Η έκθεση θεωρείται μη έγκυρη όταν:
Α. «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή» (περιλαμβάνονται δηλ. περιπτώσεις όπως π.χ. Λάθος ορισμός αξιολογητή, Λάθος τύπος/έντυπο αξιολόγησης, Καταχωρήθηκε εκ παραδρομής με κώλυμα ενώ έπρεπε να αξιολογηθεί, Είχε γίνει σε έντυπο και δεν υπήρχε υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής).
Β. «Κώλυμα» -οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τους υπαλλήλους που καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής ενώ δεν δύνανται να αξιολογηθούν καθώς δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση αξιολογούμενου-αξιολογητή για το απαιτούμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη