Δείτε σε αυτή τη σελίδα τους οδηγούς χρήσης των εφαρμογών


Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Αξιολόγησης

pdfΕγχειρίδιο- Ορισμός Συμμετεχόντων από τις Διευθύνσεις προσωπικού

pdfΕγχειρίδιο- Υποβολή έκθεσης από τους αξιολογούμενους

pdfΕγχειρίδιο - Οδηγός Ενεργειών για την Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2018


Οδηγίες εισαγωγής Οργανογραμμάτων, Θέσεων και Ειδικών Περιγραμμάτων

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 26 Απριλίου 2018


 

Οδηγίες Απόδοσης Ρόλων

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 26 Απριλίου 2018


Οδηγίες Χρήσης για την νέα εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

pdfΕγχειρίδιο - ΕΣΚ Συνολικά

pdfΕγχειρίδιο - Στάδιο 4 - Υποβολή Αιτήσεων Μετακίνησης

pdfΕγχειρίδιο - Στάδιο 5 - Έλεγχος Προυποθέσεων Μετακίνησης

pdfΕγχειρίδιο - Σταδία 6 και 7 – Έλεγχος αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής  και Ολοκλήρωση Μετατάξεων

Τελευταία ενημέρωση 7 Δεκεμβρίου 2018


Οδηγίες Χρήσης για την εφαρμογή του Μητρώου

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 23 Ιουνίου 2015


Οδηγίες Χρήσης για την απόκτηση κωδικών TAXISnet

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 4 Ιουλίου 2011

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη