Ανακοινώσεις

Φορείς υλοποίησης

Η απογραφή σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο μήνες. Πρόκειται για ένα έργο πνοής που δημιουργήθηκε σε χρόνο πρωτόγνωρο για τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

 • Το έργο υπήρξε προϊόν συνεργασίας δύο Υπουργείων (Εσωτερικών και Οικονομικών) με τη συμβολή του γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πρωθυπουργού. Τέτοιες συνεργασίες, υπό κανονικές συνθήκες, προσθέτουν διαδικαστικά εμπόδια σε αντίστοιχα έργα της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Η απογραφή υλοποιήθηκε χωρίς κανένα κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της ΔΙΑΣ ΑΕ στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Δημόσιο για την υλοποίηση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
 • Δημιουργήθηκε ομάδα υποστήριξης των χρηστών του συστήματος, η οποία υποστήριζε τους απογραφόμενους, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, κάθε μέρα κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

Τεχνικά στοιχεία

Η απογραφή αποτέλεσε ένα τεράστιο έργο με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές τόσο για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των χρηστών όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων.

 • Χρησιμοποιήθηκαν νέα κανάλια επικοινωνίας, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα. Οι οδηγίες, τα παραδείγματα, η φόρμα της απογραφής, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, το πρόγραμμα της απογραφής ήταν όλα στο διαδίκτυο και ενημερώνονταν πολλές φορές την ημέρα. Φυσικά, υπήρχε η υποστήριξη και με παραδοσιακούς τρόπους, τηλεφωνικά και με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους. Χαρακτηριστικά εναφέρεται ότι παραλήφθηκαν και απαντήθηκαν περισσότερα από 10.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την διάρκεια της απογραφής. Αντίστοιχα, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετούσε από 5.000 έως 10.000 τηλεφωνήματα την ημέρα με πάνω από 1.000 κλήσεις την ώρα σε ώρες αιχμής.
 • Χρησιμοποιήθηκαν, για πρώτη φορά σε τέτοιες συνθήκες φόρτου, οι πιο σύγχρονες υπολογιστικές εγκαταστάσεις της ΓΓΠΣ. Στην πλήρη ανάπτυξή της η εφαρμογή εξυπηρετούνταν από 11 υπολογιστές γενικής χρήσης με 96 επεξεργαστικούς πυρήνες, τέσσερις εξειδικευμένες συσκευές δικτύωσης και αποθήκευσης και το δημόσιο δίκτυο Σύζευξις με γραμμή οπτικών ινών 2x200Mbps. Η υποδομή αυτή εξυπηρέτησε σε ώρες αιχμής πάνω από 270 απογραφές το λεπτό.
 • Χαρακτηριστικά, το σύστημα απέγραψε όλους τους υπόχρεους στο χρονικό διάστημα που οριζόταν από την ΚΥΑ (761.000 μέχρι τις 23/7) και η παράταση δόθηκε για να βοηθήσουμε τους λίγους που λόγω προβλημάτων ή μη διαθεσιμότητας δεν μπορούσαν να απογραφούν εμπρόθεσμα. Μέχρι σήμερα μόλις που ξεπεράσαμε τις 767.827. Για να το πετύχει αυτό, το σύστημα απέγραφε 60.000­–80.000 εγγραφές με μοναδικούς κωδικούς ΑΦΜ την ημέρα.
 • Το σύστημα της απογραφής δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση με στόχο τη μείωση της απόδοσής του. Τα στοιχεία της επίθεσης διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
 • Τα στοιχεία της απογραφής μπορούν να αποτελέσουν τη βάση υλοποίησης ενός εξαιρετικά σημαντικού εργαλείου διαχείρισης προσωπικού του Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό η ΓΓΠΣ δημοσιοποιεί τεχνικές προδιαγραφές για να μπορούν οι φορείς να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της απογραφής που τους αφορούν. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών να πιστοποιήσει χρήστες της εφαρμογής και επίσης να διευκολύνει φορείς που δεν έχουν τις κατάλληλες υπολογιστικές υποδομές να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία.

Ποιοτικές παρατηρήσεις

Κατά την ανάγνωση και ανάλυση των στοιχείων της απογραφής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 • Τα στοιχεία είναι κατά δήλωση και κατά συνέπεια μπορεί να εμφανίζουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τα πραγματικά.
 • Μπορεί να έχουν απογραφεί, από παρανόηση ή σκόπιμα, άνθρωποι που δεν είχαν υποχρέωση να απογραφούν (π.χ. συνταξιούχοι του δημοσίου, συμβασιούχοι των οποίων η σύμβαση έχει λήξει, εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ).
 • Μπορεί να μην έχουν απογραφεί, από παρανόηση, λόγω προβλήματος, ή από αντίδραση αμοιβόμενοι που είχαν την υποχρέωση να απογραφούν. (π.χ. αμοιβόμενοι από ειδικούς λογαριασμούς, υπάλληλοι που απουσίαζαν σε άδεια, περίπτωση υπαλλήλου που δεν ήθελε να απογραφεί λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων).
 • Το οριστικά και απολύτως ακριβή στοιχεία θα προκύψουν με τη διασταύρωση των δεδομένων με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και μετά την επιβεβαίωσή τους από τις αρμόδιες διευθύνσεις διοικητικού.
 • Τα στοιχεία βγήκαν από την βάση των απογραφέντων κατά την διάρκεια της απογραφής και συνεπώς τα σύνολα διαφέρουν λίγο από κατηγορία ανάλυσης σε κατηγορία ανάλυσης.
 • Τα στοιχεία που δίνονται δεν περιλαμβάνουν διπλοεγγραφές (μετράμε μοναδικούς ΑΦΜ).

Αποτελέσματα

Σύνολο απογραφέντων

Με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί έως 29/7/2010 (ώρα 11:37) το σύνολο των μοναδικών απογραφέντων ήταν 768.009 άτομα.

Απογραφέντες κατά ηλικία

Ηλικία Αριθμός Υπαλλήλων
>60 43743
50-60 168958
40-50 258280
30-40 205277
20-30 86246
<20 4174

 

Απογραφέντες ανά κατηγορία εκπαίδευσης

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Αριθμός Υπαλλήλων Ποσοστό %
ΠΕ 300905 39%
ΔΕ 212574 28%
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 73305 10%
ΥΕ 69559 9%
ΤΕ 66669 9%
ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 43540 6%
ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 142 0%

 

Απογραφέντες ανά φύλο

Φύλο Αριθμός Υπαλλήλων Ποσοστό %
ΑΝΔΡΑΣ 412607 54%
ΓΥΝΑΙΚΑ 355150 46%

 

Απογραφέντες ανά σχέση εργασίας της κύριας απασχόλησης

Εργασιακή σχέση Αριθμός Υπαλλήλων Ποσοστό %
ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI 625738 82%
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 53833 7%
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 44811 6%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ 14345 2%
ΑΙΡΕΤΟΙ 12609 2%
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 7495 1%
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 4614 1%
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ 1175 0%
ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 1003 0%
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 493 0%
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ, ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 380 0%

Απογραφές ανά ημέρα

 

Ημερομηνία Αριθμός Υπαλλήλων
09-07-2010 (έναρξη πιλοτικής λειτουργίας) 8504
10-07-2010 19793
11-07-2010 28628
12-07-2010 (έναρξη παραγωγικής λειτουργίας) 55453
13-07-2010 67329
14-07-2010 58305
15-07-2010 67678
16-07-2010 66487
17-07-2010 11507
18-07-2010 33365
19-07-2010 71263
20-07-2010 65247
21-07-2010 81199
22-07-2010 83114
23-07-2010 79723
24-07-2010 (έναρξη παράτασης) 1908
25-07-2010 970
26-07-2010 2950
27-07-2010 2840
28-07-2010 3029
29-07-2010 1111
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη