Ανακοινώσεις

4η Εγκύκλιος Απογραφής –Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί – Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ολοκλήρωση της απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Σ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και την πλήρη λειτουργία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Δείτε την εγκύκλιο στην ενότητα "Κανονιστικό Πλαίσιο".

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη