Εγχειρίδιο χρήσης για τον έλεγχο των αιτήσεων μετακίνησης από τους Φορείς Υποδοχής

Δείτε ΕΔΩ το Εγχειρίδιο με περιεχόμενα:

 1. Είσοδος στην εφαρμογή
 2. Απόδοση Ρόλου
 3. Έλεγχος Αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής
 4. Εφαρμογή «Διαχείριση Κινητικότητας»
  • Εφαρμογή «Αιτήσεις Μετακίνησης»
  • Εφαρμογή «Διαχείριση Κινητικότητας»
 5. Στάδιο 7 – Ολοκλήρωση μετατάξεων
 6. Εφαρμογή Στατιστικά
  • 1η Αναφορά- Αιτήσεις ανά θέση
  • 2η Αναφορά- Στοιχεία Αιτούντων

Στην στατιστική αναφορά "Στοιχεία αιτούντων" προστέθηκαν όλα τα πεδία τα αίτησης καθώς επίσης και το αποτέλεσμα του ελέγχου του Φορέα Προέλευσης.

Εγχειρίδιο χρήσης για τον έλεγχο προϋποθέσεων μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης.

Δείτε ΕΔΩ το Εγχειρίδιο

 1. Είσοδος στην εφαρμογή
 2. Απόδοση Ρόλου
 3. Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης
 4. Εφαρμογή «Αιτήσεις Μετακίνησης»
 5. Ειδικές Περιπτώσεις Ελέγχου
 6. Ενημέρωση για το αποτέλεσμα του ελέγχου

Ο έλεγχος προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 28η /11/2018.

Ι. Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης

Σε αυτό το στάδιο, οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους και για κάθε μια αίτηση καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία «Έλεγχος Φορέα Προέλευσης» και «Παρατηρήσεις Ελέγχου Φορέα Προέλευσης».

Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης για το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης (ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κτλ).

Στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης είναι ΟΤΑ α’ βαθμού και απαιτείται η γνώμη δήμαρχου, αυτή να καταχωρίζεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

Διαβάστε περισσότερα: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β’ Κύκλου του Ενιαίου...

Κατόπιν σημαντικού αριθμού αιτημάτων των φορέων και προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον διοικητική επιβάρυνση στις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, η λειτουργικότητα της εφαρμογής για τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης θα παραμείνει ενεργή έως και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.

Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να ενημερώσουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος εγκυρότητας  εντός της ανωτέρω προθεσμίας

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη