Πληροφορίες για υπαλλήλους

Επιστροφή στην 'Αρχική'

Υπόχρεοι απογραφής

Είσοδος στην εφαρμογή

Απογραφή μη-απογεγραμμένων

Επικαιροποίηση στοιχείων απογραφής

Βεβαίωση Απογραφής

 

-  Δείτε τα εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών ΕΔΩ

-  Δείτε το Νομικό-Κανονιστικό Πλαίσιο πατώντας ΕΔΩ

-  Δείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις ΕΔΩ

-  Για οποιαδήποτε απορία που δεν απαντάτε από τα παραπάνω, υποβάλετε AITHMA