1) Πότε θα είναι διαθέσιμες προς εκτύπωση οι ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης;
Η δυνατότητα εκτύπωσης των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης θα δοθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών : του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, της εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων και της αυτόματης επισήμανσης των εκθέσεων αξιολόγησης ως οριστικοποιημένων και μη.
2) Πότε μια ηλεκτρονική έκθεση αξιολόγησης είναι μη έγκυρη;
Η έκθεση θεωρείται μη έγκυρη όταν:
Α. «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή» (περιλαμβάνονται δηλ. περιπτώσεις όπως π.χ. Λάθος ορισμός αξιολογητή, Λάθος τύπος/έντυπο αξιολόγησης, Καταχωρήθηκε εκ παραδρομής με κώλυμα ενώ έπρεπε να αξιολογηθεί, Είχε γίνει σε έντυπο και δεν υπήρχε υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής).
Β. «Κώλυμα» -οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τους υπαλλήλους που καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής ενώ δεν δύνανται να αξιολογηθούν καθώς δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση αξιολογούμενου-αξιολογητή για το απαιτούμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr και επιλέξτε «Είσοδος στην Υπηρεσία»:

eisodos ef 1

Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτετε. Aν δεν έχετε, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο απόκτησης από το σύνδεσμο «εγχειρίδιο» που παρουσιάζεται στην αρχική οθόνη.

eisodos ef 2

Στην συνέχεια επιλέξτε «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

eisodos ef 3

Τι σημαίνει η εξουσιοδότηση

Το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, υλοποιεί  ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης σε άλλη εφαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης (TAXISnet), να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στα στοιχεία της απογραφής τους.

Αντίστοιχοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες να διασυνδέονται σε ένα δικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν συγκεκριμένα σε αυτόν, αλλά εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τα διακριτικά (user name/ password) που ήδη έχουν σε κάποια άλλη υπηρεσία.

Εξουσιοδοτείτε την μία εφαρμογή να προσπελάσει τα στοιχεία σας που βρίσκονται στην άλλη εφαρμογή.

Βρίσκεται πλέον στην κεντρική σελίδα των εφαρμογών του μητρώου.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics την οποία παρέχει το Google, Inc. ("Google") για την ανάλυση της κίνησης των δικτυακών τόπων. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί "cookies", δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies για το πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο (όπως η διεύθυνση IP) διαβιβάζονται στο Google και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, να παρέχει στους χειριστές ενδιαφέρουσες αναφορές για τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και για να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Το Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν υποχρεούται από το νόμοή όταν οι τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό του. Το Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα αποθηκευμένα σ' αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ή δευτερεύοντες ιστότοποι ίσως χρησιμοποιούν επιπλέον ή διαφορετικά cookies από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies στην αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί να συμφωνήσετε στην αποθήκευση αυτών των cookies.

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: AllAboutCookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

πηγή: https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_el.htm

API του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Το API ακολουθεί το αρχιτεκτονικό στυλ REST και για την χρήση των λειτουργιών απαιτείται η αποστολή κατάλληλα δομημένων και διαμορφωμένων αιτημάτων HTTP.

Περισσότερα Άρθρα...

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη