Ολοκλήρωση Διαδικασίας Αξιολόγησης

Η δυνατότητα εκτύπωσης των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης θα δοθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα με  την ολοκλήρωση των διαδικασιών : του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, της εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων  και της αυτόματης επισήμανσης των εκθέσεων αξιολόγησης ως οριστικοποιημένων και μη.

Posted 1 year ago

Η έκθεση θεωρείται μη έγκυρη όταν:

Α. «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή» (περιλαμβάνονται δηλ. περιπτώσεις όπως π.χ. Λάθος ορισμός αξιολογητή, Λάθος τύπος/έντυπο αξιολόγησης, Καταχωρήθηκε εκ παραδρομής με κώλυμα ενώ έπρεπε να αξιολογηθεί, Είχε γίνει σε έντυπο και δεν υπήρχε υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής).

Β. «Κώλυμα» -οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τους υπαλλήλους που καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής ενώ δεν δύνανται να αξιολογηθούν καθώς δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση αξιολογούμενου-αξιολογητή για το απαιτούμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Posted 1 year ago

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη