Με τις απλές, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες που εισάγει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, επιδιώκεται η ανασυγκρότηση της δημόσια διοίκηση και η μεταρρύθμιση της προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών.Με Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4440/2016, εισάγεται ενιαίο πλαίσιο και κανόνες για τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις στον δημόσιο τομέα.
Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο, ψηφιακό οργανόγραμμα για το σύνολο των υπηρεσιών και οι κενές οργανικές θέσεις αποκτούν «ταυτότητα», ώστε οι μελλοντικές προσλήψεις να είναι στοχευμένες. Με καίριες παρεμβάσεις κατοχυρώνεται η ουσιαστική αντιστοίχιση ανάμεσα στις δυνατότητες του υπαλλήλου και τις απαιτήσεις της οργανικής θέσης, χωρίς άλλες διαμεσολαβήσεις.
Η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών κατά την περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα διασφαλίζεται απόλυτα και οι υπάλληλοι δεν αιφνιδιάζονται. Επιπλέον, το ΕΣΚ  λαμβάνει υπόψη σημαντικές κοινωνικές παραμέτρους, όπως η μετακίνηση υπαλλήλων στον τόπο συμφερόντων τους βάσει οικογενειακών ή βιοτικών αναγκών, επιλογές και ανάγκες που έχουν ενταθεί λόγω της κρίσης. Οι μετακινήσεις αυτές δεν θα γίνονται πλέον μέσα από πελατειακά δίκτυα και αχαρτογράφητες διαδικασίες, αλλά θα προκύπτουν από την προκήρυξη θέσεων σε όλη την επικράτεια με αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής. 
Μέχρι τώρα οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζονταν από αδικαιολόγητη γραφειοκρατική επιβάρυνση και άνιση πληροφόρηση –βασικοί άξονες της πελατειακής λογικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν υποστελεχωμένες και άλλες να απασχολούν περισσότερους υπαλλήλους από όσους χρειάζονται, χωρίς η διοίκηση να γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή σε ποια θέση υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.