Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας - Αποσπάσεις 20.11.2017 116
Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας 15.11.2017 2502
Συμπλήρωση πεδίου «Απόφαση Κατανομής» για τακτικό προσωπικό, καθώς και «Εγκριτική Απόφαση» για έκτακτο προσωπικό που εξαιρείται από την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει 15.11.2017 20521
Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 22.9.2017 885
Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 13.7.2017 1755
Μη υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης πεδίου «Τρόπος Διορισμού» 21.10.2015 8000
Απογραφή Σχολικών Καθαριστριών 7.10.2015 7512
Μαζική Εισαγωγή Υπαλλήλων - Μαζική Ολοκλήρωση Προσλήψεων 16.9.2015 11870
Οδηγίες Απογραφής Ειδικευόμενων Ιατρών και Ιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου 8.6.2015 10254
Οδηγίες επαναφοράς διαθεσίμων 3.6.2015 6824
Οδηγίες για ένταξη και απένταξη από Ειδικά Καθεστώτα 3.6.2015 6191
Παραγωγική λειτουργία νέας εφαρμογής – Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 27.5.2015 8085
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: «Νέα Εφαρμογή Απογραφής – Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή» 26.5.2015 10140
Νέα ιστοσελίδα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) 1.4.2015 32373
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογής ΝΠΙΔ 1.10.2014 5968