Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Aναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά φορέα 14.6.2012 3926
Διαδικασίες Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής 4.5.2012 8358
Λόγοι εισαγωγής και διαγραφής από το Μητρώο 23.12.2011 3676
Νέες τιμές στο πεδίο «ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» 22.12.2011 3385
Απογραφή – Υπαγωγή του προσωπικού των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες Διευθύνσεις σύμφωνα με το Ν. 4027/2011 10.11.2011 3455
Αποστολή e-mail σε μη ενταγμένους μισθοδοτούμενους 4.11.2011 3410
Πρόσβαση στις εφαρμογές 18.10.2011 3441
Διευκρίνιση για το πεδίο «Ημερομηνία Πρόσληψης» 26.9.2011 3287
Παράταση προθεσμιών για την υπαγωγή και την επιβεβαίωση 9.9.2011 3259
4η Εγκύκλιος Απογραφής –Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί – Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής 9.8.2011 3438
5η Εγκύκλιος Απογραφής – Διευκρινίσεις επί της παρ 9 του άρθρου 43 του ν3943 2011 9.8.2011 3805
3η Εγκύκλιος Απογραφής – Υπενθύμιση πιστοποίησης προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους 17.6.2011 3293
2η Εγκύκλιος Απογραφής – Πιστοποίηση προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους 28.12.2010 3441
Ενημερωτικό Σημείωμα: Αποτελέσματα Απογραφής 30.7.2010 3771
Λήξη απογραφής 21.7.2010 3268