Αποστολή e-mail σε μη ενταγμένους μισθοδοτούμενους

Στις 2 Νοεμβρίου στάλθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα σε όσους είχαν απογραφεί τον Ιούλιο του 2010 και δεν είχαν ενταχθεί μέχρι σήμερα σε καμία Διεύθυνση Προσωπικού.

Το e-mail αυτό στάλθηκε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που οι ίδιοι οι μισθοδοτούμενοι είχαν δηλώσει τον Ιούλιο του 2010.

Το μήνυμα αυτό είναι πιθανών να παραλήφθηκε και από μισθοδοτούμενους που έχουν ενταχθεί κανονικά από την Υπηρεσία/Φορέα τους.

Αυτό συνέβη σε περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε δηλωθεί, δεν είναι προσωπική, δηλαδή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του Φορέα ή χρησιμοποιείται και από άλλους (περιπτώσεις συγγενικών προσώπων). Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να αγνοηθεί το μήνυμα.

Κάθε μισθοδοτούμενος μπορεί να ελέγξει την ένταξη του ή μη από την εφαρμογή απογραφής (https://apografi.gov.gr/ap) είτε από την σχετική βεβαίωση που μπορεί να εκδώσει κάποιος είτε από το Βήμα 2 όπου φαίνεται συμπληρωμένο το πεδίο «Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού που υπάγεται ο υπάλληλος». Επίσης, μπορεί αν επικοινωνήσει και με την Διεύθυνση προσωπικού που ανήκει.

Επίσης, σε όσους έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, έχει σταλεί ενημερωτικό e-mail.

Στατιστικά στοιχεία (3/11/2011):

- Αριθμός υπαλλήλων που έχουν ενταχθεί σε Δ/νση Προσωπικού: 715.953

- Επιβεβαιώσεις στοιχείων υπαλλήλων από Δ/νσεις Προσωπικού:  559.793

Παρατηρήσεις

-      Η πρόσβαση στις εφαρμογές του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά με την χρήση των κωδικών TAXISnet.

-      Τα πεδία για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην εφαρμογή (Προσωπική και Υπηρεσιακή) είναι προαιρετικά. Δεν συνίσταται η συμπλήρωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης που χρησιμοποιείται και από άλλους.

Ευχαριστούμε,

Ομάδα Διαχείρισης Έργου Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου