Παράταση προθεσμιών για την υπαγωγή και την επιβεβαίωση

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στις εφαρμογές της απογραφής, σας ενημερώνουμε ότι οι προθεσμίες για την υπαγωγή των υπαλλήλων στην Υπηρεσία/Φορέα, καθώς και για την επιβεβαίωση των στοιχείων απογραφής από τις Διευθύνσεις Προσωπικού θα παραταθούν μία εβδομάδα, δηλαδή 16/09/11 και 27/09/11 αντίστοιχα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, η επικαιροποίηση των στοιχείων των υπαλλήλων που είχαν απογραφεί τον Ιούλιο του 2010 είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ.  Η συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής είναι υποχρεωτική μόνο για τους υπαλλήλους που δεν έχουν απογραφεί.