5η Εγκύκλιος Απογραφής – Διευκρινίσεις επί της παρ 9 του άρθρου 43 του ν3943 2011

5η Εγκύκλιος Απογραφής - Διευκρινίσεις επί της παρ 9 του άρθρου 43 του ν3943 2011.

Έκδοση βεβαίωσης καταγραφής στο Ηλεκτρονικό Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου) σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31-3-2011)

Δείτε την εγκύκλιο στην ενότητα "Κανονιστικό Πλαίσιο".