4η Εγκύκλιος Απογραφής –Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί – Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής

4η Εγκύκλιος Απογραφής –Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί – Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ολοκλήρωση της απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Σ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και την πλήρη λειτουργία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Δείτε την εγκύκλιο στην ενότητα "Κανονιστικό Πλαίσιο".