3η Εγκύκλιος Απογραφής – Υπενθύμιση πιστοποίησης προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους

3η Εγκύκλιος Απογραφής – Υπενθύμιση πιστοποίησης προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους.

Οι έγγραφες και ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποίησης των προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως και την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011.

Δείτε την εγκύκλιο στην ενότητα "Κανονιστικό Πλαίσιο".