Πιλοτική Λειτουργία

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία για όλους τους υπόχρεους με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος έως την Κυριακή 11/7, 9μμ. Σημειώνεται πως η εφαρμογή δεν θα λειτουργεί για λόγους συντήρησης από 11:00 εώς 11:30 και 18:15 έως 19:30 κάθε ημέρα κατά την διάρκεια της πιλοτικής φάσης.