Στατιστικά Μητρώου

Δείτε τα Αναλυτικά Στατιστικά στοιχεία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

  • Επιλέγοντας το έτος και το μήνα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης.

 

  • Συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2009 - 20013 εμφανίζοται στα στοιχεία του έτους 2013.