Εφαρμογή Καταγραφής Κινητικότητας

Επιστροφή στην 'Αρχική'

Διαθεσιμότητα-Αργία- Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

 ——————————————————-

1. Εφαρμογή καταγραφής στοιχείων  υποπαραγράφου Ζ.4. – Κατάργηση Ειδικοτήτων και Θέσεων


Διευκρινιστικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες για την εφαρμογή του νόμου 4093/2012

 

Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων

Κριτήρια ένταξης στην διάταξη και παραδείγματα

Excel υπολογισμών


2. Εφαρμογή καταγραφής στοιχείων  υποπαραγράφου Ζ.3. – Αργία στα πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας

Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων

 ——————————————————-

Οδηγίες επικαιροποίησης στοιχείων και αποδέσμευσης – Μητρώο Μισθοδοτούμενων (Απογραφή)

Γενικού ενδιαφέροντος ερωτήσεις – απαντήσεις για το Πρόγραμμα Κινητικότητας και την ενίσχυση της Πειθαρχικής Ευθύνης στο Δημόσιο

——————————-————————

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Για θέματα μετατάξεων και διαθεσιμότητας:  213 1313365, 3371, 3372, 3375

Για θέματα αργίας λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων: 213 1313338, 3337, 3335, 3340, 3321

Για θέματα κατάργησης θέσεων: 231 1313246, 3240, 3250, 3253, 3275, 3201

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής καταχώρησης στοιχείων και θέματα του Μητρώου Μισθοδοτούμενων (Απογραφή): 213 1306075, 213 1313297, 3383, 3379

Fax :  213 1313389

e-mail: kinitikotita@ydmed.gov.gr


Δείτε επίσης:

- Νόμος

Εγκύκλιος