Νέα ιστοσελίδα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή)

Καλώς ήλθατε στην νέα ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Η ιστοσελίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο πληροφόρησης τόσο για τους πολίτες αλλά κυρίως για τους Διευθυντές Προσωπικού/Διοικητικού και Διαχειριστές των εφαρμογών του Μητρώου. Οι ενότητες που παρουσιάζονται είναι:

 • Νέα - Ανακοινώσεις
 • Διαδικασίες του Μητρώου
 • Εγχειρίδια Χρήσης
 • Κανονιστικό Πλαίσιο
 • Έντυπα - Αιτήσεις
 • Στατιστικά Μητρώου
 • Συχνές Ερωτήσεις

Παρέχονται επίσης σύνδεσμοι που οδηγούν στις εφαρμογές του Μητρώου. 

Η ιστοσελίδα αναμένεται να υποστηρίξει τις νέες εφαρμογές του Μητρώου που βρίσκονται υπό υλοποίηση και αναμένεται να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία τους επόμενους μήνες. Με τις νέες εφαρμογές παρέχονται στους Διευθυντές Προσωπικού/Διοικητικού:

 • Καλύτερη αποτύπωση των στοιχείων προσωπικού
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε άλλο Φορέα 
 • Δυνατότητα καλύτερης αναζήτησης και επεξεργασίας
 • Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων
 • Βελτίωση λειτουργικοτήτων έτσι ώστε να αποτρέπονται λάθη χειρισμού
 • Ανασχεδιασμός και ηλεκτρονικοποίηση διαδικασίας έγκρισης πρόσληψης (αποφάσεις έγκρισης/κατανομής)

Τέλος, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α/2014), αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου είναι οι παρακάτω:

 • Το Τμήμα Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει την αρμοδιότητα της ανάπτυξης, της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του συστήματος και των υποδομών του Μητρώου.
 • Το Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο έχει την αρμοδιότητα της παροχής κατευθυντήριων οδηγιών στους χρήστες και την αξιοποίηση των στοιχείων του συστήματος για την υποστήριξη της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.